wtorek, 21 maja 2024
Drukuj

Lista nieustalonych lub nieodnalezionych wydawców za 2022 rokStowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA,

działając na podstawie art. 40 pkt 3 w zw. z pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1293),

publikuje w linku niżej wykaz wydawców, którym nie jest w stanie dokonać wypłaty przychodów z praw z powodu nieustalenia lub nieodnalezienia konkretnych uprawnionych


– w szczególności w przypadku likwidacji uprawnionego i nieodnalezienia jego następców prawnych czy braku jakiegokolwiek kontaktu z uprawnionym – zawierający imiona i nazwiska albo nazwy właściwych wydawców.

Lista nieustalonych lub nieodnalezionych wydawców z art. 40 pkt 2-3 UZZ.pdf 


W związku z publikacją listy informujemy, że administratorem danych osobowych jest SAiW Copyright Polska. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się niżej: 

Klauzula informacyjna do art. 40 pkt 3 UZZ.pdf 

Stowarzyszenie będzie wdzięczne za wszelkie informacje umożliwiające odnalezienie lub zidentyfikowanie wymienionych w wykazie wydawców, które pomogą w dotarciu do tych uprawnionych i wypłaceniu im należnego wynagrodzenia - w terminie do 15 grudnia br.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024