wtorek, 21 maja 2024
Drukuj
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA realizując podstawowy cel swojej działalności jakim jest ochrona autorskich praw majątkowych przysługujących wydawcom, prowadzi i projektuje działania mające na celu ochronę tej właśnie sfery prawnej.

Działania ochronne prowadzone są w przypadkach naruszeń praw na polach eksploatacji i w odniesieniu do utworów, które mogą być i są objęte zbiorowym zarządzaniem sprawowanym przez naszą organizację.

Działalność SAiW COPYRIGHT POLSKA w zakresie ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom polega na:

  • Monitorowaniu naruszeń,
  • Występowaniu z powództwami o ochronę praw autorskich majątkowych wydawców,
  • Występowaniu w postępowaniach karnych o przestępstwa przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Warunkiem sprawowania ochrony przez SAiW COPYRIGHT POLSKA jest podpisanie z SAiW COPYRIGHT POLSKA umowy o powierzenie praw autorskich w zbiorowy zarząd.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z biurem Stowarzyszenia.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024