wtorek, 18 czerwca 2024
Drukuj

Repartycja opłat reprograficznych (w Systemie SRC)


17 grudnia 2019 r. Walne Zebranie Członków SAiW Copyright Polska przyjęło nowy regulamin repartycji opłat reprograficznych. Zgodnie z nim w 2024 r. wydawcy, chcący uczestniczyć w podziale środków z opłat reprograficznych, winni dostarczyć Stowarzyszeniu dane o tytułach, do których posiadają lub w 2022 roku posiadali majątkowe prawa autorskie.

Na komplet takich danych składają się:

a. wykaz tytułów wydawcy dostępnych w sprzedaży w ciągu 2022 roku;

b. zagregowana liczba egzemplarzy książek wydawcy sprzedanych w ciągu 2022 roku;

c. wykaz tytułów w repertuarze wydawcy, niedostępnych w sprzedaży w ciągu 2022 roku.

Niedostarczenie Stowarzyszeniu powyższych danych do 30 kwietnia każdego roku spowoduje ich nieuwzględnienie przy dokonywaniu podziału środków uzyskanych z opłat reprograficznych. Tak samo tytuły wydawcy, nieobecne w katalogach Biblioteki Narodowej udostępnianych Stowarzyszeniu, które umożliwiają przyporządkowania kategorii wydawniczej, nie będą uwzględniane przy podziale środków.

Obowiązujące zasady repartycji przedstawiamy w poniższej tabeli:

 Zasady repartycji    Od 1 stycznia 2021 r. (w 2024 r.)
 Tytuły   uwzględniane
 w procesie   repartycji
  Tytuły, do których wydawca posiadał w 2022 r. autorskie prawa majątkowe, niezależnie od daty ich wydania. Tytuł musi być zgłoszony do Biblioteki Narodowej i figurować w wykazie udostępnionym przez nią Stowarzyszeniu.
 Dane  o sprzedaży   tytułów   Zagregowane dane o sprzedaży tytułów, do których wydawca posiadał autorskie prawa majątkowe, w 2022 r. – bez podziału na kategorie wydawnicze.
 Obowiązek   przekazania
 danych
  Bez przekazania danych o tytułach, do których przysługiwały wydawcy autorskie prawa majątkowe w 2022 r. lub danych o sprzedaży tych tytułów w 2022 r., wydawca nie będzie uczestniczył w podziale środków i żadna rekompensata nie zostanie mu naliczona.
 Sposób
 przekazywania   danych
  Dane o tytułach, do których przysługiwały wydawcy autorskie prawa majątkowe w 2022 r. i dane o sprzedaży tych tytułów w 2022 r. będą pochodziły wyłącznie od wydawców i Stowarzyszenie nie będzie ich pozyskiwało w żaden inny sposób – dla ułatwienia przekazania tych danych Stowarzyszenie stworzyło System Repartycyjno-Członkowski, za pomocą którego wydawcy mogą przekazać wszystkie niezbędne do podziału i wypłaty środków dane.
 Zaliczanie   publikacji
 do kategorii
 wydawniczych
  Tytuły wskazane przez wydawcę będą zaliczane do kategorii wydawniczych na podstawie klasyfikacji dokonanych uprzednio przez Bibliotekę Narodową, a dane o sprzedaży będą rozdzielane na kategorie wydawnicze na podstawie danych historycznych lub algorytmów reprezentatywnych dla rynku książki.
 Termin
 na przekazanie   danych
  Nieprzekraczalny termin: koniec kwietnia - w 2024 r. - 30 kwietnia 2024 r., godz. 23.59.59, po którym nie będzie możliwe dopisywanie przez wydawcę jakichkolwiek dodatkowych tytułów czy informacji o sprzedaży.

Regulamin repartycji opłat reprograficznych Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, uchwalony przez Walne Zebranie Członków SAiW Copyright Polska 17 grudnia 2019 r. i zmieniony przez Walne Zebranie Członków SAiW Copyright Polska 22 czerwca 2023 r., znajdą Państwo poniżej

[REGULAMIN] pdf

Stowarzyszenie, by wspierać wydawców w procesie przekazywania danych niezbędnych w procesie podziału opłat, ale także by zapewnić im wygodny dostęp do wszystkich informacji związanych z ich relacjami ze Stowarzyszeniem, stworzyło informatyczny System Repartycyjno-Członkowski (SRC), który jest dostępny na stronie https://repartycja.copyrightpolska.pl/login.
Szczegółowe informacje związane z funkcjonowaniem Systemu SRC znajdą Państwo na naszej stronie: www.copyrightpolska.pl/pl/3/361/362/Rejestracja-w-Systemie-SRC

Wszelkich dodatkowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu:

Natalia Kantor
Specjalista ds. inkasa i repartycji
e-mail: n.kantor@copyrightpolska.pl

Jędrzej Maciejewski, LL.M.
Specjalista ds. finansowych i prawnych
e-mail: j.maciejewski@copyrightpolska.pl


© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024