wtorek, 21 maja 2024
Drukuj

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA w ramach realizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi prowadzi inkaso opłat reprograficznych.


     

  • Pojęcie opłat reprograficznych odnosi się do dwóch kategorii należności ustanowionych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

  •  


1. Opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych,
2. Opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników.


  • Kompetencje SAiW COPYRIGHT POLSKA w zakresie inkasa opłat regulują odpowiednio:


1. W zakresie opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 czerwca 2003 r.w sprawie opłat uiszczanych przez posiadaczy urządzeń reprograficznych,
2. W zakresie opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.


Zgodnie z powyższymi aktami SAiW COPYRIGHT POLSKA jest uprawnione do inkasa opłat należnych wydawcom, przy czym wydawcy zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych mają prawo do 50% opłat reprograficznych.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024