wtorek, 18 czerwca 2024
Drukuj


5.11.2010


Szanowni Państwo,


     Zwracam się do Państwa z propozycją wstąpienia Wydawnictwa w szeregi członków Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka” (przyp: aktualnie SAiW COPYRIGHT POLSKA). Stowarzyszenie powstało z inicjatywy środowisk wydawniczych, aby zapewnić ich reprezentację i aktywny udział na polu ochrony praw autorskich. W marcu 2003 roku uzyskało od Ministra Kultury status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

     W tym samym roku Stowarzyszenie uzyskało uprawnienia do pobierania i podziału na rzecz wydawców środków z opłat od producentów (importerów) sprzętu reprograficznego (oraz papieru kserograficznego) oraz od punktów ksero. Przeprowadziliśmy już repartycję opłat pozyskanych w latach 2003–2007, dokładając wszelkich starań, by – mimo ustalenia tychże opłat na niskim poziomie – wydawcy otrzymali jak największą część zebranych środków.
 
Stając się członkiem Stowarzyszenia, Wydawnictwo uzyska możliwość:

  • wpływu na kształt repartycji środków z opłat w kierunku najbardziej pożądanym przez środowisko wydawców;
  • uczestniczenia w konsultacjach związanych z nowelizacją prawa autorskiego (zmiany wymagają regulacje dotyczące sposobu naliczania, ściągania i wysokości opłat, zakres dozwolonego użytku prywatnego i publicznego);
  • uczestniczenia w przygotowaniu nowych inicjatyw i nowych regulacji prawnych związanych z prawem autorskim (rejestr praw – ARROW; dzieła osierocone; opłaty od wypożyczeń bibliotecznych);
  • wpływu na organizowanie, zakres i sposób prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności licencyjnej w zakresie kopiowania reprograficznego oraz cyfrowego.
    
     Przystępując do Stowarzyszenia, niewątpliwie przyczynią się Państwo do zwiększenia skuteczności naszych działań w ramach walki z piractwem książkowym.

     Niezależnie od aktywności w kraju, wiele kwestii związanych z prawem autorskim rozstrzyga się na poziomie międzynarodowym, w tym europejskim (sprawa Google, prawa autorskie w świecie cyfrowym). Prezentacja interesów polskich wydawców jest możliwa dzięki współpracy w ramach IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations), jednak w wielu kwestiach nasza aktywność wymaga szerokiej reprezentatywności i możliwości szybkiej konsultacji środowiskowej. Organizacje w innych krajach europejskich o podobnym profilu działania, dzięki dużej reprezentatywności (hiszpańska CEDRO liczy 1634 członków wydawców, austriacka Literar-Mechana 247 członków wydawców, a niemiecki VG-Wort 9547 wydawców członków), stały się liczącym partnerem we wszystkich kwestiach dotykających prawa autorskiego.

     Problematyka, którą się zajmujemy, obejmuje szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem prawa autorskiego zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym, dotyczących całego rynku wydawniczego, ale także indywidualnych wydawców. Przystąpienie do naszego Stowarzyszenia pozwoli Państwu wspólnie działać na rzecz osiągania kolejnych ważnych i ciągle nie załatwionych spraw, poczynając od podwyższenia opłat za dozwolony użytek osobisty, pozyskania nowych środków finansowych z tytułu licencji czy też walki z piractwem książkowym.
Z poważaniem

Prezes
Stowarzyszenia Autorów i Wydawców „Polska Książka”

Dr Andrzej Nowakowski

5 listopada 2010

  • Aktualna lista wydawców-członków SAiW CP >>>zobacz
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024