wtorek, 21 maja 2024
Drukuj

 

Polityka plików cookies§ 1
Pojęcia używane w Polityce plików cookies

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki plików cookies zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
a. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem https://www.copyrightpolska.pl,
b. „Operator Serwisu” lub „My” – Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z siedzibą w Krakowie, ul. Krupnicza 12 lok. 6, 31-123 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139675, NIP 677-220-83-53;
c. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę plików cookies, którą czytasz,
d. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz TUTAJ

§ 2
Wejście na stronę Serwisu

Wejście na stronę Serwisu wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Na opisanych poniżej zasadach.

§ 3
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis.
2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, w tym utrzymania Twojej sesji po zalogowaniu; tę grupę plików cookies przechowujemy na Twoim urządzeniu oraz uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych na podstawie przepisu prawa tj. art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne,
b. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu, dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy odwiedzający Serwis korzystają z niego i na tej podstawie możemy wprowadzać zmiany w układzie treści w Serwisie; tę grupę plików cookies przechowujemy na Twoim urządzeniu oraz uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych na podstawie Twojej zgody wyrażonej ustawieniami przeglądarki, czyli zgody opisanej w art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, o tym jak zablokować pliki cookies w przeglądarce informujemy w § 6 Polityki.
3. W przypadku opisanym w punkcie b powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych, a w szczególności informacji odnoszących się do sposobu korzystania z Serwisu:
a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie, w tym układ treści wyświetlanych użytkownikom,
c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 9 i 10 Polityki;
d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz także zablokować działanie Google Analytics, o tym jak to zrobić informujemy w § 8 ust. 2 Polityki;
e. Twoje dane osobowe przekażemy do operatora naszego systemu prezentującego dane statystyczne tj. do Google Ireland Limited będącej dostawcą usługi Google Analytics;
f. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane w ramach korzystania przez nas z Google Analytics do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść możesz otrzymać kontaktując się z nami na adres iod@copyrightpolska.pl;
g. będziemy je przechowywali maksymalnie przez czas 2 lat od Twojej ostatniej wizyty w Serwisie, ale nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
h. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

§ 4
Rodzaje plików cookies

1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
b. z określonym okresem ważności – maksymalnie 2 lata od ich zapisania,
c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w § 8 poniżej.
2. Pamiętaj, że pliki cookies możesz w każdej chwili usunąć.

§ 5
Jak usunąć pliki cookies

2. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
3. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
4. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09,
 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 6
Jak blokować pliki cookies

1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:
o Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
o Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
o Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
o Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
o Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

§ 7
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie niezbędnych plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu, tj. nie będziesz mógł się do niego zalogować. Z kolei wykasowanie tej grupy plików cookies w trakcie świadczenia usługi spowoduje wylogowanie z Serwisu.

§ 8
Zewnętrzne pliki cookies

1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 5.
2. Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Ireland Ltd. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 9
Twoje prawa dotyczące danych osobowych

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. możesz dokonywać ich sprostowania,
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć
się o nich więcej? Skontaktuj się z nami.
§ 10
Prawo sprzeciwu

1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami.

§ 11
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 12
Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem iod@copyrightpolska.pl


Załącznik nr 1 – wykaz stosowanych plików cookies:

Nazwa pliku Dostawca pliku Cel wykorzystania Okres ważności
 __utmz  Google Analytics  Źródła odwiedzin - zawiera ono informację na temat źródeł wizyt na naszej stronie. Dzięki niemu możliwe jest policzenie wizyt na naszej stronie pochodzących z różnych wyszukiwarek.  Ciasteczko to jest uaktualniane po obejrzeniu każdej strony i jego żywotność wynosi 6 miesięcy.
 __utmt  Google Analytics  Plik używany do działania Google Analytics - ogranicza zbieranie danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu.  10 minut
 __utmc  Google Analytics  Ciasteczko _utmc współpracuje z _utmb i jego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej wizyty na naszej stronie, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej.  Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki.
 __utmb  Google Analytics  Sledzenie odwiedzin. Ciasteczko jest odpowiedzialne za przechowywanie informacji na temat danej wizyty na naszej stronie.  30 minut od założenia/aktualizacji
 __utma  Google Analytics  Unikalny użytkownik. Jest to ciasteczko zapisywane przy pierwszej wizycie na naszej stronie. Ciasteczko to zawiera unikalny numer identyfikacyjny, dzięki któremu narzędzie potrafi określić unikalnego użytkownika i nowego użytkownika.  2 lata
 PHPSESSID  Google Analytics  PHPSESSID jest identyfikatorem sesji PHP. Utrzymuje bezpieczeństwo sesji podczas odwiedzin na naszej stronie.  Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki.© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024