sobota, 20 lipca 2024
Drukuj

Przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych opłaty stanowić mają rekompensatę dla posiadaczy autorskich praw majątkowych, związaną z ingerencją ustawodawcy w ich sferę prawną, polegającą na umożliwieniu podmiotom trzecim korzystania z utworów bez zgody uprawnionego i na ogół bez konieczności uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

Opłaty przewidziane są jako wynagrodzenie zbiorowe, przysługujące określonej grupie uprawnionych.

Poborem opłat zajmują się organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Na tych podmiotach ciąży również obowiązek podziału zainkasowanych opłat na podmioty bezpośrednio lub pośrednio uprawnione do otrzymania wynagrodzeń z opłat (repartycja).

Wydawcy, jako grupa posiadaczy praw uprawnieni są do otrzymywania wynagrodzeń z opłat inkasowanych na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie opłat od producentów i importerów urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, jak również z opłat pobieranych na podstawie art. 201 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (opłaty od posiadaczy urządzeń reprograficznych). W obu przypadkach wydawcy uprawnieni są do otrzymania 50% łącznie zainkasowanych opłat, druga połowa wynagrodzeń przypada bowiem twórcom.

SAiW COPYRIGHT POLSKA posiada uprawnienia do inkasowania i podziału wyłącznie tej części opłat, która przypada wydawcom.

Konta bankowe oraz terminy wnoszenia opłat dla następujących grup płatników:


  •    urządzenia reprograficzne  >zobacz

  •    czyste nośniki (papier) >zobacz

  •    posiadacze urządzeń reprograficznych >zobacz

  

   ...............................

Zapraszamy do aktualizacji danych w naszym >>>SYSTEMIE DEKLARACJI OPŁAT
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024