czwartek, 20 stycznia 2022
Drukuj

Od 2 lipca 2003 r. do 30 czerwca 2011 r
. załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Kultury z 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów nie ulegał zmianie.


Wykaz kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników i wysokość pobieranych od nich opłat obejmował w tym okresie tylko 3 typy urządzeń reprograficznych oraz papier. Po zmianach w maju 2011 r. nowe brzmienie załącznika weszło w życie z dniem 1 lipca 2011 r.


Pobierz formularz deklaracji opłaty zgodny z brzmieniem załącznika nr 3 obowiązującym do 30 czerwca 2011 r 


© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022