wtorek, 21 maja 2024
Drukuj
Opłaty przewidziane w art. 20 i 201 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych w założeniu rekompensować mają wydawcom straty powstałe u nich w związku z dopuszczonym przez ustawę użytkiem osobistym

Wskazane wyżej regulacje nie mają celu zapewnienia rekompensaty za utratę korzyści w związku z dozwolonym użytkiem publicznym (w sferze przyznanej w szczególności instytucjom, naukowym, oświatowym, bibliotekom, urzędom). Siłą rzeczy nie stanowią one rekompensaty za korzystanie z utworów w sposób wykraczający poza uprawnienia nadane przez przepisy o dozwolonym użytku, a więc takie, które wymaga uzyskania licencji uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024