środa, 20 stycznia 2021
Drukuj
Zobowiązanymi do uiszczania opłat są producenci i importerzy papieru kserograficznego.

Za producenta uznać należy każdego, kto w ramach swojej działalności gospodarczej wytwarza papier kserograficzny (co obejmuje także konfekcjonowanie papieru do formatu stosowanego w kopiarkach).

Za importera uznać należy każdego, kto w ramach swojej działalności gospodarczej wprowadza papier kserograficzny pochodzenia zagranicznego do obrotu krajowego.

Importerem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest także podmiot wprowadzający papier kserograficzny pochodzący z krajów członkowskich Unii Europejskiej na rynek Polski. Definicje importera przewidziane w ustawach podatkowych i celnych nie mają zastosowania Wyjaśnienia SAiW CP).
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021