środa, 20 stycznia 2021
Drukuj
Podstawą naliczenia opłaty zawsze jest cena papieru określona w umowie sprzedaży.

Podstawą naliczenia opłaty jest cena brutto, a więc uwzględniająca podatek VAT (patrz Wyjaśnienia SAiW CP)

Dla opłaty obojętna jest okoliczność, czy cena została przez nabywcę zapłacona.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021