sobota, 20 lipca 2024
Drukuj
 

PLATFORMA PLR - zapraszamy:  www.plr.copyrightpolska.com.pl

Kontakt do biura PLR - tel. 22 121 1916, e-mail: biuroplr@copyrightpolska.plUWAGA! ZMIANA ZASAD WYPŁAT WYNAGRODZEŃ PLR DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Poniżej załączamy opinię prawną w tej sprawie doradcy podatkowego Kancelarii MDDP
[Opinia MDDP ws. konsekwencji wyroku NSA].pdf


Szanowni Państwo!


Przed 31 grudnia 2023 zostały wypłacone wynagrodzenia PLR za rok 2022. Wynagrodzenia otrzymali ci uprawnieni, którzy złożyli prawidłowo oświadczenia do 31 sierpnia 2023, ich publikacje były wypożyczane we wskazanych bibliotekach oraz kwota wynagrodzenia przekroczyła wymagane prawem minimum.

Informujemy,
że złożone w latach 2016 - 2023 oświadczenia zachowują ważność - o ile nie zostaną pisemnie wycofane, będą uwzględniane w podziale środków w 2024 r.

Przypominamy,
że wszyscy, którzy złożyli oświadczenia powinni je zaktualizować w 2024 roku, o ile chcą uzupełnić oświadczenia o ewentualne nowe tytuły lub jeśli zmianie uległy dane osobowe dane firmy, status podatkowy lub numer konta.

Termin składania oświadczeń - zarówno zaktualizowanych, jak i nowych - upływa 31 sierpnia każdego roku.


Informacja o wersji 4 Regulaminu PLR, który została dostosowana do nowych wymogów RODO, jest dostępna na stronie sąsiedniej Regulamin PLR


Poniżej przedstawiamy zestaw wymaganych danych i informacji dla prawidłowego wypełnienia oświadczeń, niezbędnych przy rejestracji do systemu obsługującego wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne. Wcześniejsze zebranie tych danych znacznie pomoże Państwu przy ich wprowadzaniu do naszego systemu.
Polecamy również zakładkę FAQ - pytania i odpowiedzi.

Zestaw informacji, które każdy z uprawnionych musi przygotować, żeby prawidłowo wypełnić oświadczenie w swoim własnym imieniu:

  • Twórca:


Imię*
Nazwisko*
Pseudonim
Adres*
Ulica*
Kod pocztowy*
Miasto*
Gmina*
Powiat*
Województwo*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
PESEL*
NIP
Inny numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy)
Dane adresowe urzędu skarbowego*
Zgoda na przesłanie PIT w formie elektronicznej*

Jeżeli twórca prowadzi działalność gospodarczą i chce się rozliczać w jej ramach powinien przekazać:

Imię*
Nazwisko*
Pseudonim
Nazwa działalności*
Adres działalności*
Nazwa banku*
Firmowy numer konta bankowego*
Adres e-mail
NIP*
Informację czy jest płatnikiem VAT*

Twórca będący nierezydentem podatkowym Polski powinien przekazać:

Imię*
Nazwisko*
Pseudonim
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego* (Numer BIC banku*)
Data i miejsce urodzenia*
Imię ojca, imię matki*
Numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju zamieszkania*
Numer identyfikacyjny, jego rodzaj i kraj wydania (np. numer paszportu, numer ubezpieczenia)*

Wszyscy wyżej wymienieni:

Udział procentowy w publikacji (jeśli jest więcej niż jeden twórca)*
Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz;Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem) czyli kopie umów wydawniczych do tytułów, w których udział we wkładzie twórczym w publikacji jest niższy niż 100%)*

     

  • Wydawca:

  •  

Nazwa*
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
NIP*
Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz; Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Udział procentowy w publikacji (jeśli inny niż 100% - np. koedycja)*
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem)*
Imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania Wydawcy*

Uwaga: Wydawca występuje wyłącznie w swoim imieniu. Będzie możliwość wykonania importu pliku z wieloma tytułami do PLR, ale odpowiednio przygotowanego. Jak - zobacz INSTRUKCJĘ


  • Spadkobierca:


Imię*
Nazwisko*
Czyim spadkobiercą jestem (Imię Nazwisko, Pseudonim, Data śmierci)*
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
PESEL*
NIP
Inny numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy)
Dane adresowe urzędu skarbowego*
Udział procentowy w publikacji (jeśli inny niż 100%)*
Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz; Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem – czyli kopie umów wydawniczych do tytułów, w których udział we wkładzie twórczym w publikacji jest niższy niż 100% i zostały one podpisane ze spadkobiercą oraz dokumenty potwierdzające przejście praw autorskich w drodze dziedziczenia np. potwierdzenie nabycia spadku)*

*dane wymagane 

Korespondencję w materii problemów technicznych na stronach platformy PLR prosimy kierować do jej administratora  adminplr@plr.copyrightpolska.com.pl
Pytania, wątpliwości natury merytorycznej - do biuroplr@copyrightpolska.pl

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024