wtorek, 27 czerwca 2017
Drukuj
Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że SAiW COPYRIGHT POLSKA zostało wyznaczone - w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty twórcom i wydawcom wynagrodzenia za wypożyczanie publikacji przez biblioteki publiczne.

PLATFORMA PLR - zapraszamy:  www.plr.copyrightpolska.com.pl


ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY OKRES ROZLICZENIOWY ZA ROK 2015.

Wypłaty honorariów zostały zrealizowane w grudniu, zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy.

Poniżej przedstawiamy zestaw wymaganych danych i informacji dla prawidłowego wypełnienia oświadczeń, niezbędnych przy rejestracji do systemu obsługującego wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne. Wcześniejsze zebranie tych danych znacznie pomoże Państwu przy ich wprowadzaniu do naszego systemu.
Polecamy również zakładkę FAQ - pytania i odpowiedzi.

Zestaw informacji, które każdy z uprawnionych musi przygotować, żeby prawidłowo wypełnić oświadczenie w swoim własnym imieniu:


  • Twórca:


Imię*
Nazwisko*
Pseudonim
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
PESEL*
NIP
Inny numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy)
Udział procentowy w publikacji (jeśli jest więcej niż jeden twórca)
Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz;Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem)

     

  • Wydawca:

  •  

Nazwa*
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
NIP*
Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz; Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Udział procentowy w publikacji (jeśli inny niż 100% - np. koedycja)
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem)
Osoby upoważnione do reprezentowania Wydawcy

Uwaga: Wydawca występuje wyłącznie w swoim imieniu. Będzie możliwość wykonania importu pliku z wieloma tytułami do PLR, ale odpowiednio przygotowanego. Jak - zobacz INSTRUKCJĘ


  • Spadkobierca:


Imię*
Nazwisko*
Czyim spadkobiercą jestem *
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
PESEL*
NIP
Inny numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy)
Udział procentowy w publikacji (jeśli inny niż 100%)
Lista publikacji* Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz; Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem – np. potwierdzenie nabycia spadku)

 


Korespondencję w materii problemów technicznych na stronach platformy PLR prosimy kierować do jej administratora  adminplr@plr.copyrightpolska.com.pl
Pytania, wątpliwości natury merytorycznej - do biuro@plr.copyrightpolska.com.pl


Informacja dla osób nie mających dostępu do internetu


Można przesłać kompletną dokumentację wykonaną metodami tradycyjnymi, jednakże będzie bezwzględnie wymagane dołączenie dokumentu - oświadczenia, dostępnego niżej. Całość dokumentacji należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA
ul. Nowogrodzka 62B/8, 02-002 Warszawa
Oświadczenie twórcy.pdf 
Oświadczenie spadkobiercy.pdf 
Oświadczenie wydawcy.pdf 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będące rekompensatą z tytułu użyczania ich utworów w bibliotekach publicznych
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2017