środa, 22 listopada 2017
Drukuj

31 sierpnia upłynął termin wysłania oświadczeń za 2016 rok


Szanowni Państwo!

Informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym, do 31 sierpnia można składać w SAiW COPYRIGHT POLSKA oświadczenia PLR, w związku z wyznaczeniem Stowarzyszenia do dokonywania w latach 2016-2020 podziału i wypłaty twórcom i wydawcom wynagrodzenia za użyczanie przez biblioteki publiczne egzemplarzy utworów wyrażonych słowem.

W 2017 r. wynagrodzenia zostaną wypłacone po raz drugi wszystkim tym, którzy prawidłowo złożą oświadczenia o woli ich otrzymywania oraz ich publikacje były wypożyczane we wskazanych bibliotekach. Jednocześnie informujemy, że złożone w zeszłym roku oświadczenia zachowują ważność i będą uwzględniane w podziale środków za 2017 r. Wszyscy, którzy złożyli oświadczenia do końca sierpnia 2016 r. powinni jednak złożyć oświadczenie zaktualizowane o nowe, niezgłoszone wcześniej utwory.

Kontakt do biura PLR - tel. 22 121 1916, e-mail: biuroplr@copyrightpolska.pl


PLATFORMA PLR - zapraszamy:  www.plr.copyrightpolska.com.pl


Informacja o modyfikacjach funkcjonalności Platformy PLR, jakie nastąpiły 28 czerwca br.
jest dostępna pod nowym Regulaminem PLR (wersja 2) na stronie sąsiedniej.

Poniżej przedstawiamy zestaw wymaganych danych i informacji dla prawidłowego wypełnienia oświadczeń, niezbędnych przy rejestracji do systemu obsługującego wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne. Wcześniejsze zebranie tych danych znacznie pomoże Państwu przy ich wprowadzaniu do naszego systemu.
Polecamy również zakładkę FAQ - pytania i odpowiedzi.

Zestaw informacji, które każdy z uprawnionych musi przygotować, żeby prawidłowo wypełnić oświadczenie w swoim własnym imieniu:


  • Twórca:


Imię*
Nazwisko*
Pseudonim
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
PESEL*
NIP
Inny numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy)
Dane adresowe urzędu skarbowego
Udział procentowy w publikacji (jeśli jest więcej niż jeden twórca)
Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz;Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem)

     

  • Wydawca:

  •  

Nazwa*
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
NIP*
Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz; Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Udział procentowy w publikacji (jeśli inny niż 100% - np. koedycja)
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem)
Osoby upoważnione do reprezentowania Wydawcy

Uwaga: Wydawca występuje wyłącznie w swoim imieniu. Będzie możliwość wykonania importu pliku z wieloma tytułami do PLR, ale odpowiednio przygotowanego. Jak - zobacz INSTRUKCJĘ


  • Spadkobierca:


Imię*
Nazwisko*
Czyim spadkobiercą jestem *
Adres*
Nazwa banku*
Numer konta bankowego*
Adres e-mail*
PESEL*
NIP
Inny numer identyfikacyjny (jeśli dotyczy)
Dane adresowe urzędu skarbowego
Udział procentowy w publikacji (jeśli inny niż 100%)
Lista publikacji* Lista publikacji*: ISBN Autor/autorzy; Tłumacz; Tytuł, Wydawca; Rok wydania
Lista załączników (wymaganych Ustawą i Rozporządzeniem – np. potwierdzenie nabycia spadku)

 


Korespondencję w materii problemów technicznych na stronach platformy PLR prosimy kierować do jej administratora  adminplr@plr.copyrightpolska.com.pl
Pytania, wątpliwości natury merytorycznej - do biuro@plr.copyrightpolska.com.pl


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wynagrodzenia dla autorów i wydawców, będące rekompensatą z tytułu użyczania ich utworów w bibliotekach publicznych
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2017