sobota, 6 marca 2021
Drukuj

Warsztaty i spotkania SAiW „Polska Książka”
w trakcie Warszawskich Targów Książki 17 maja 2013 r.
Rola wydawniczej OZZ w czasach kryzysu. Jak SAiW „Polska Książka” może pomóc wydawcom


Zorganizowane przez SAiW „Polska Książka” dwugodzinne warsztaty pt. Jak SAiW „Polska Książka” może pomóc wydawcom składały się z sześciu dyskusji tematycznych poprzedzonych wystąpieniami wprowadzającymi pracowników SAiW PK.

W pierwszej kolejności został poruszony problem podatku VAT w kontekście wnoszenia i wypłaty opłat reprograficznych. Kwestia ta z uwagi na rozbieżności w praktyce staje się w ostatnich miesiącach niezwykle ważkim problemem dla wszystkich organizacji zbiorowego zarządzania. Zainteresowane OZZ intensywnie współpracują w zakresie rozwiązania tego problemu.
Podatek VAT a opłaty i wypłaty reprograficzne 


Kolejnym omawianym zagadnieniem były modele licencji, na podstawie których OZZ świadczą swoje usługi autorom i wydawcom. Dotyczyło to zarówno przedstawienia zasad funkcjonowania tzw. licencji ustawowych, w ramach których m.in. SAiW „Polska Książka” i KOPIPOL pobierają opłaty reprograficzne, jak i licencji dobrowolnych.
Zbiorowy zarząd prawami autorskimi na rynku książki 


W dalszej kolejności pracownicy SAiW „Polska Książka” przedstawiali stojące przez rynkiem książki wyzwania w zakresie implementacji do prawa polskiego przepisów dotyczących wynagradzania posiadaczy praw autorskich za wypożyczenia biblioteczne (tzw. Public Lending Right), jak i wdrożenia porozumienia branżowego dotyczącego dzieł niedostępnych w handlu (tzw. dzieła out of commerce). Streszczone zostały również postulowane przez „Polską Książkę” propozycje modelu implementacji.
Public Lending Right 
Dzieła out of commerce 


Na koniec SAiW „Polska Książka” przedstawiło zalety nowego standardu ISTC (International Standard Text Code), dla którego agencją rejestracyjną w Polsce jest właśnie „Polska Książka”, oraz podejmowane przez Stowarzyszenie działania związane z reprezentowaniem wydawców na co dzień.
International Standard Text Code 
Reprezentowanie wydawców na co dzień w świetle Code of Conduct 
ARROW Plus jako sposób ochrony interesów wydawców a dyrektywa o dziełach osieroconych


Drugim wydarzeniem organizowanym podczas Targów przez SAiW „Polska Książka” było spotkanie na temat unijnego projektu ARROW Plus i kwestii związanych z tematyką dzieł osieroconych, którymi program ARROW Plus również się zajmuje.

Podczas spotkania omówiono działanie systemu wyszukiwania informacji o prawach ARROW, wraz z zaprezentowaniem przebiegu procesu odpytywania poszczególnych baz danych i znaczenia włączenia Polski w realizację tego projektu.

ARROW Plus jako sposób ochrony interesów wydawców a dyrektywa o dziełach osieroconych 
ARROW Plus jako sposób ochrony interesów wydawców a dyrektywa o dziełach osieroconych – cz.2 
 

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021