wtorek, 1 grudnia 2020
Drukuj

Wykaz wydawców uprawnionych do otrzymania wynagrodzeń za 2019 r.

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA publikuje listę 1137 wydawców uprawnionych do otrzymania wynagrodzeń ze środków zainkasowanych w 2019 r.

Wykaz wydawców uprawnionych do wynagrodzeń za 2019 r. pdf


Dodatkowo, 212 wydawców uprawnionych zostało do otrzymania wynagrodzeń za 2019 r., jednak ze względu na ochrona danych osobowych ich nazwy nie mogły zostać opublikowane na powyższej liście.

Wszelkich informacji w tym zakresie udzielą Państwu:

Natalia Kantor

Specjalista ds. inkasa i repartycji
e-mail: n.kantorMcopyrightpolska.pl

Jędrzej Maciejewski, LL.M.
Specjalista ds. finansowych i prawnych
e-mail: j.maciejewskiMcopyrightpolska.pl

Stowarzyszenie rozpoczęło już wypłatę naliczonych środków wydawcom, których dane posiada (w poszczególnych przypadkach dodatkowo kontaktując się z prośbą o potwierdzenie aktualności posiadanych danych).
Jest jednak wciąż grupa wydawców, których danych koniecznych do dokonania wypłaty Stowarzyszenie nie posiada. Tych uprawnionych do otrzymania środków z repartycji opłat reprograficznych za rok 2019 (jak również ew. wcześniejszych naliczeń z lat poprzednich – informacje na temat niewypłaconych wynagrodzeń z lat 2012–2018 można znaleźć tutaj: Lista nieustalonych wydawców) prosimy o niezwłoczne przekazanie danych niezbędnych do wypłaty należnych im środków:  

1) w odniesieniu do samodzielnych podmiotów gospodarczych (wydawnictwa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydawnictwa posiadające osobowość prawną – spółki, stowarzyszenia, fundacje):

  • mailowe wskazanie nazwy (firmy) oraz danych adresowych wydawnictwa wraz z numerem NIP (wg stanu na chwilę obecną);
  • wskazanie nr konta bankowego, na które ma zostać przelana należna Państwu kwota;
  • informowanie nas w przyszłości o zmianach dotyczących numerów kont, nazwy spółki itd., abyśmy mogli dokonywać sprawnie wypłat w kolejnych latach; tym samym pragniemy uprzedzić, że nie będziemy brali odpowiedzialności za problemy repartycyjne wynikające z niepoinformowania nas o tego typu zmianach.

2) w odniesieniu do wydawnictw pozostających w strukturach uczelni, szkół wyższych, muzeów, archiwów, bibliotek itp.:
 
  • mailowe wskazanie stanu prawnego na chwilę obecną – wraz z informacją, czy od roku 2005 nie nastąpiło wyodrębnienie wydawnictwa z jednostki nadrzędnej w samodzielny podmiot prawny;
  • podanie nr konta bankowego, na które ma zostać przelana należna Państwu kwota, z zaznaczeniem, czy jest to własny nr rachunku bankowego wydawnictwa czy też jednostki nadrzędnej, wraz z właściwymi danymi adresowymi posiadacza konta, jego nazwą i numerem NIP;
  • informowanie nas w przyszłości o zmianach dotyczących numerów kont, nazwy wydawnictwa itd., abyśmy mogli dokonywać sprawnie wypłat w kolejnych latach; tym samym pragniemy uprzedzić, że nie będziemy brali odpowiedzialności za problemy repartycyjne wynikające z niepoinformowania nas o tego typu zmianach.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na sytuację epidemiczną nasi pracownicy pracują zdalnie.
 
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2020