środa, 4 sierpnia 2021
Drukuj
SAiW „Polska Książka” prowadzi działania repartycyjne w odniesieniu do dwóch transz wynagrodzeń.

Pierwsza transza dotyczy repartycji wynagrodzeń zainkasowanych w roku 2003. Druga, dotyczy opłat inkasowanych w latach 2004-2005.

Poniżej przedstawione zostały syntetyczne raporty dotyczące repartycji w zakresie obu transz, przy czym raporty te (w części dotyczącej wypłat i postępu repartycji) dotyczą wyłącznie dystrybucji wynagrodzeń na rzecz wydawców książek.

Inkaso roku 2003
Kwota przeznaczona do repartycji 443.612,20 PLN
Kwota przeznaczona do repartycji na rzecz wydawców książki 221.806,10 PLN
Wskaźniki struktury Uśrednione dane z organizacji zagranicznych
Dane umożliwiające podział Ankiety dostarczane przez uprawnionych wydawców
Kwota wypłacona 30.902,32 PLN
Postęp repartycji Pozostała do wypłaty kwota zostanie rozdysponowana i wypłacona w ramach repartycji opłat zainkasowanych w roku 2006


Inkaso roku 2004 - 2005
Kwota przeznaczona do repartycji 1.917.247,28 PLN
Kwota przeznaczona do repartycji na rzecz wydawców książki 1.420.680,23 PLN
Wskaźniki struktury Ustalone na podstawie badań statystycznych
Dane umożliwiające podział Zestawienia utworów wydanych przez poszczególnych wydawców, dane z Biblioteki Narodowej
Kwota wypłacona 735.862,48 PLN
Postęp repartycji Repartycja została zakończona. Wyliczone a nie wypłacone jeszcze wynagrodzenia zostaną zsumowane z należnościami wydawców wynikającymi z repartycji opłat za lata następne


Inkaso roku 2006
Kwota przeznaczona do repartycji 1.229.563,26 PLN
Kwota przeznaczona do repartycji na rzecz wydawców książki 911.106,38 PLN
Wskaźniki struktury Ustalone na podstawie badań statystycznych
Dane umożliwiające podział Ankiety poszczególnych wydawców, dane z Biblioteki Narodowej
Kwota wypłacona -
Postęp repartycji  
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021