wtorek, 1 grudnia 2020
Drukuj
Każda organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi działa na podstawie udzielonego jej przez Ministra Kultury zezwolenia.

Zezwolenia Ministra Kultury wyznaczają zakres kompetencji organizacji. Zezwolenia określają kategorie utworów do których ogranicza się sprawowany przez organizację zbiorowy zarząd i ochrona, czasem także kategorie uprawnionych na rzecz których organizacja ma prawo działać. Zawsze materią zezwolenia jest wskazanie pól eksploatacji, czyli sposobów korzystania z utworów co do których organizacja może podejmować czynności z zakresu zbiorowego zarządzania i ochrony praw autorskich.

Podstawą działalności SAiW COPYRIGHT POLSKA jest zezwolenie Ministra Kultury z dnia 10 marca 2003 r.

 Pobierz tekst (w formacie PDF)

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2020