niedziela, 19 sierpnia 2018
Drukuj

POMOC DLA UŻYTKOWNIKÓW BAZY o PUBLIKACJACH


REJESTRACJA


Korzystanie z systemu BoP jest możliwe tylko po rejestracji na stronie BoP www.bop.copyrightpolska.com.pl
Prosimy o uwagę przy wypełnianiu formularza rejestracji - błąd w adresie email może uniemożliwić dalszą komunikację.
Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować wypełniony dokument autoryzacyjny w formacie pdf oraz przesłać go przez formatkę na stronie rejestracyjnej (przed kliknięciem w „Rejestruj”).

Informacja o udanej rejestracji zostanie przesłana do Państwa na wskazany adres e-mail w ciągu 1 dnia roboczego. W razie wątpliwości będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie, pod wskazanym przez Państwa w formularzu numerem telefonu.


UŻYTKOWNICY


Użytkownikiem BoP jest wydawca. BoP jest narzędziem umożliwiającym wydawcy stałą aktualizację danych jego publikacji. Dzięki temu wydawcy zyskują pierwszą w Polsce bazę informacji o ich publikacjach.

W bazie BoP przewidziano dwa poziomy uprawnień użytkowników:


1.  Użytkownik główny wydawcy
2.  Użytkownicy podrzędni

 


1. Użytkownik główny otrzymuje trzy uprawnienia:


 • Dostęp do katalogu wydawcy – katalog własnych publikacji
 • Edycja i tworzenie tytułów – dodawanie do bazy nowych tytułów
 • Zarządzanie użytkownikami – dodawanie użytkowników podrzędnych, które jest uprawnieniem przypisanym jedynie Użytkownikowi głównemu

„Zarządzanie użytkownikami” jest uprawnieniem jedynie „Użytkownika głównego” i on tylko może ustanowić swoich „Użytkowników podrzędnych” (w ilości zadeklarowanej przy rejestracji) nadając im stosowne uprawnienia, z możliwością ich zmian w dowolnym momencie.
Dodawanie użytkowników podrzędnych: Admin>Utwórz Użytkownika, ew. >Użytkownicy

2. Użytkownik podrzędny może otrzymać od Użytkownika głównego dwa uprawnienia:


 • Dostęp do katalogu wydawcy – dostęp do katalogu i przeglądania własnych publikacji
 • Edycja i tworzenie tytułów – dodawanie nowych tytułów do bazy

Przy czym:
 • Dostęp do katalogu wydawcy” - Katalog>Moje tytuły - daje możliwość wyłącznie przeglądania własnego katalogu, bez możliwości edycji i zmian
 • Edycja i tworzenie tytułów” - Publikacje>Utwórz – daje prawo jedynie do tworzenia nowych tytułów, bez prawa do przeglądania katalogu.
 • Prawo do używania obu funkcji można udzielać zarówno łącznie jak i rozłącznie. Jednak tylko w opcji łącznej jest możliwe tworzenie tytułów i edytowanie oraz zmiany w publikacjach.MOJE TYTUŁY


Wyszukiwanie ogólne tytułu:
tytułem, autorem, dystrybutorem, numerem ISBN

 • Szybki wybór z wyświetlanych podpowiedzi – należy wpisać słowo/ frazę, bez spacji po tej frazie (bez polskich znaków), a następnie wybrać właściwą wyświetlaną podpowiedź.
 • Po wpisaniu słowa/ frazy dodanie spacji wygasza podpowiedzi a kliknięcie Enter powoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania. Tu możliwe jest użycie polskich znaków

Jeśli jest zbyt wiele wyników, można zawęzić kryteria wyszukiwania opcją ZAWĘŹ

 • należy użyć innego słowa/ frazy niż poprzednio, np. z listy publikacji po pierwszym szukaniu. Należy stosować zasadę wpisywania słowa/ frazy potwierdzone klawiszem Enter.

Dostępne są inne kryteria zawężania wyników wyszukiwania:

 • Słowa kluczowe i klasyfikacja
 • Daty publikacji i daty zawarcia umowy z autorem publikacji

Można resetować zastosowane klucze wyszukiwania (kliknięciem w górny znak x -  wszystkie).

TWORZENIE NOWEGO TYTUŁU


Dodawać nowe tytuły może jedynie użytkownik mający takie uprawnienia.
Po zalogowaniu należy wybrać Publikacje>Utwórz i wypełnić pola danej publikacji oraz zapisać dane.
Muszą być wypełnione pola, jakie system raportuje na czerwono jako błędy po klik w "zatwierdź wprowadzone dane".  "Zapisz zmiany" kończy zapis i będzie aktywne gdy zostaną wypełnione min. wszystkie wymagane pola.© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2018