wtorek, 18 czerwca 2024
Drukuj

POMOC DLA UŻYTKOWNIKÓW BAZY o PUBLIKACJACH


REJESTRACJA


Korzystanie z systemu BoP jest możliwe po rejestracji na stronie BoP www.bop.copyrightpolska.com.pl
Prosimy o uwagę przy wypełnianiu formularza rejestracji - błąd w adresie e-mail może uniemożliwić dalszą komunikację.
Przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować wypełniony dokument rejestracyjny i umowę powierzenia przetwarzania danych (załączniki nowego regulaminu) i załączyć ich skany na stronie rejestracyjnej (przed kliknięciem w „Rejestruj”) a oryginał wraz z podpisaną w dwóch egzemplarzach umową powierzenia przetwarzania danych powinien zostać przesłany na adres: SAIW CP, 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B/8.
Obydwa dokumenty są dostępne również STĄD a Regulamin BoP na sąsiedniej stronie.

Informacja o udanym pierwszym etapie rejestracji zostanie przesłana do Państwa na wskazany adres e-mail w ciągu 1 dnia roboczego.
W razie wątpliwości będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie, pod wskazanym przez Państwa w formularzu numerem telefonu.
Aktywowanie dostępu do BoP nastąpi po otrzymaniu przez SAIW CP oryginału ww. dokumentów!
SAiW CP po otrzymaniu podpisanej przez Państwa umowy powierzenia odeśle podpisany przez siebie egzemplarz umowy.

Użytkownicy zarejestrowani przed 30 lipca br. są proszeni o przesłanie dokumentów wymaganych nowym regulaminem (p.8.4) do SAIW CP. Po ich otrzymaniu funkcjonalność ich kont w BoP zostanie odblokowana.UŻYTKOWNICY


Użytkownikiem BoP jest wydawca. BoP jest narzędziem umożliwiającym wydawcy stałą aktualizację danych jego publikacji. Dzięki temu wydawcy zyskują pierwszą w Polsce bazę informacji o ich publikacjach.

W bazie BoP przewidziano dwa poziomy uprawnień użytkowników:


1.  Użytkownik główny wydawcy
2.  Użytkownicy podrzędni

 


1. Użytkownik główny otrzymuje trzy uprawnienia:


 • Dostęp do katalogu wydawcy – katalog własnych publikacji
 • Edycja i tworzenie tytułów – dodawanie do bazy nowych tytułów
 • Zarządzanie użytkownikami – dodawanie użytkowników podrzędnych, które jest uprawnieniem przypisanym jedynie Użytkownikowi głównemu

„Zarządzanie użytkownikami” jest uprawnieniem jedynie „Użytkownika głównego” i on tylko może ustanowić swoich „Użytkowników podrzędnych” (w ilości zadeklarowanej przy rejestracji) nadając im stosowne uprawnienia, z możliwością ich zmian w dowolnym momencie.
Dodawanie użytkowników podrzędnych: Admin>Utwórz Użytkownika, ew. >Użytkownicy

2. Użytkownik podrzędny może otrzymać od Użytkownika głównego dwa uprawnienia:


 • Dostęp do katalogu wydawcy – dostęp do katalogu i przeglądania własnych publikacji
 • Edycja i tworzenie tytułów – dodawanie nowych tytułów do bazy

Przy czym:
 • Dostęp do katalogu wydawcy” - Katalog>Moje tytuły - daje możliwość wyłącznie przeglądania własnego katalogu, bez możliwości edycji i zmian
 • Edycja i tworzenie tytułów” - Publikacje>Utwórz – daje prawo jedynie do tworzenia nowych tytułów, bez prawa do przeglądania katalogu.
 • Prawo do używania obu funkcji można udzielać zarówno łącznie jak i rozłącznie. Jednak tylko w opcji łącznej jest możliwe tworzenie tytułów i edytowanie oraz zmiany w publikacjach.MOJE TYTUŁY


Wyszukiwanie ogólne tytułu:
tytułem, autorem, dystrybutorem, numerem ISBN

 • Szybki wybór z wyświetlanych podpowiedzi – należy wpisać słowo/ frazę, bez spacji po tej frazie (bez polskich znaków), a następnie wybrać właściwą wyświetlaną podpowiedź.
 • Po wpisaniu słowa/ frazy dodanie spacji wygasza podpowiedzi a kliknięcie Enter powoduje wyświetlenie wyników wyszukiwania. Tu możliwe jest użycie polskich znaków

Jeśli jest zbyt wiele wyników, można zawęzić kryteria wyszukiwania opcją ZAWĘŹ

 • należy użyć innego słowa/ frazy niż poprzednio, np. z listy publikacji po pierwszym szukaniu. Należy stosować zasadę wpisywania słowa/ frazy potwierdzone klawiszem Enter.

Dostępne są inne kryteria zawężania wyników wyszukiwania:

 • Słowa kluczowe i klasyfikacja
 • Daty publikacji i daty zawarcia umowy z autorem publikacji

Można resetować zastosowane klucze wyszukiwania (kliknięciem w górny znak x -  wszystkie).

TWORZENIE NOWEGO TYTUŁU


Dodawać nowe tytuły może jedynie użytkownik mający takie uprawnienia.
Po zalogowaniu należy wybrać Publikacje>Utwórz i wypełnić pola danej publikacji oraz zapisać dane.
Muszą być wypełnione pola, jakie system raportuje na czerwono jako błędy po klik w "zatwierdź wprowadzone dane".  "Zapisz zmiany" kończy zapis i będzie aktywne gdy zostaną wypełnione min. wszystkie wymagane pola.© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024