środa, 28 września 2022
Drukuj

"COPYRIGHT POLSKA"
Kwartalnik Stowarzyszenia Autorów i Wydawców


Kwartalnik informacyjno-edukacyjny wydawany przez SAIW COPYRIGHT POLSKA zawiera informacje o działalności Stowarzyszenia, a także podejmuje problematykę praw własności intelektualnej, w szczególności w obszarze aktywności wydawniczej: praw autorskich, praw pokrewnych oraz prawnej ochrony baz danych.
Głównym celem wydawnictwa jest prowadzenie wśród członków Stowarzyszenia działalności edukacyjnej mającej podnieść świadomość prawną oraz ułatwić prowadzenie działalności wydawniczej z zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej.

 

Redaktor naczelna: Marzenna Wojciechowska

Wydanie elektroniczne online posiada numer ISSN 2720-1066
Wydanie drukowane posiada numer ISSN 2720-1724


KWARTALNIK Nr 2/2022.pdf


 • Z profesorem Jackiem Raciborskim o wyzwaniach w życiu wydawcy i wykładowcy akademickiego – z prawem autorskim w tle – rozmawia Marzenna Wojciechowska
 • Pomiędzy przeróbką i opracowaniem utworu a inspiracją, karykaturą, parodią i pastiszem. Rozważania na tle art. 17 dyrektywy DSM
 • Mechanizmy zbiorowego licencjonowania z rozszerzonym skutkiem
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: skarga Polski vs. Parlament Europejski i Rada, sygn. Akt. C-401/19
 • W skrócie
 • Informacje o działalności Stowarzyszenia

.......................................


KWARTALNIK Nr 1/2022.pdf


 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Opłaty od urządzeń, nośników i kopiowania jako godziwa rekompensata
 • Jak zatrzymać czerwone mrówki – czyli rzecz o filtrowaniu treści w art. 17 dyrektywy DSM
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: Chmura czystym nośnikiem – Sprawa C-433/20 Austro-Mechana vs Strato AG
 • Sztuczna inteligencja (AI) – pierwsze rozstrzygnięcie sądowe
 • Wypożyczenia biblioteczne e-booków
 • Prace Komisji Europejskiej – Akt o wolności mediów UE
 • Prace Komisji Europejskiej – Data Act
 • Ochrona danych osobowych – porozumienie UE i USA
 • Apel branży kreatywnej i środowisk twórczych dotyczący Digital Services Act

.......................................


KWARTALNIK Nr 3-4/2021.pdf


 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Rękopis zapisany w Blockchain
 • Sztuczna inteligencja (AI) – aktualne dyskusje w przedmiocie regulacji prawnych
 • Cytat bazy danych chronionej na podstawie ustawy o prawie autorskim a ochrona sui generis bazy danych
 • Przegląd spraw i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE:
 – Sprawa C-433/20 Austro-Mechana vs Strato AG – opinia rzecznika generalnego TSUE;
 – Sprawa T-612/17 Google i Alphabet vs Komisja Europejska – wyrok;
 – Sprawa C-319/20 Facebook Ireland vs Bundesverband der Verbraucherzentralen und                   Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – opinia rzecznika generalnego TSUE
 • Ruszyły prace nad implementacją dyrektywy DSM
 • Wynagrodzenia za użyczenia biblioteczne rekompensatami wypłacanymi bez podatku VAT
 • Pierwszy konkurs stypendialny SAiW CP rozstrzygnięty
 • Nagroda Klio
 • Nagroda im. profesora Jerzego Skowronka
 • Konferencja „Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian”
 • Listy do redakcji

...............................................................


KWARTALNIK Nr 2/2021.pdf


 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Dozwolony użytek chronionych utworów w celach edukacyjnych, a zdalne nauczanie w czasie pandemii Covid 19 – Część II .
 • Cytat, dozwolony użytek baz danych oraz korzystanie z przemówień politycznych i mów wygłoszonych na publicznych rozprawach, a także z fragmentów publicznych wystąpień, wykładów oraz kazań
 • Umowy w obrocie prawami autorskimi i pokrewnymi - forma czynności prawnej
 • Przegląd Orzecznictwa TSUE
 • Sprawy Sądowe SAIW CP w Sądach Własności Intelektualnej
 • Nowy system informatyczny dla wydawców - System Repartycyjno-Członkowski (SRC)
 • Ogłoszenie o programach stypendialnych Stowarzyszenia
 • Apel Środowisk Twórczych w sprawie ustawy o statusie artysty zawodowego

...............................................................


KWARTALNIK Nr 1/2021.pdf


 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Sztuczna Inteligencja „AI” (od angielskich słów: artificial intelligence) a nowy wyjątek w prawie autorskim „eksploracja tekstów i danych”, czyli „TDM” (od angielskich słów: text and data mining).
 • Jak przygotować wydawnictwa na dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych? Potencjalne ryzyko i korzyści
 • Sądy własności intelektualnej – reforma egzekwowania praw autorskich i pokrewnych
 • Dozwolony użytek chronionych utworów w celach edukacyjnych a zdalne nauczanie w czasie pandemii Covid 19 – Część I
 • Przegląd Orzecznictwa TSUE
 • Nagroda KLIO 2020
 • Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2020
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022