czwartek, 5 sierpnia 2021
Drukuj

"COPYRIGHT POLSKA"
Kwartalnik Stowarzyszenia Autorów i Wydawców


Kwartalnik informacyjno-edukacyjny wydawany przez SAIW COPYRIGHT POLSKA zawiera informacje o działalności Stowarzyszenia, a także podejmuje problematykę praw własności intelektualnej, w szczególności w obszarze aktywności wydawniczej: praw autorskich, praw pokrewnych oraz prawnej ochrony baz danych.

Głównym celem wydawnictwa jest prowadzenie wśród członków Stowarzyszenia działalności edukacyjnej mającej podnieść świadomość prawną oraz ułatwić prowadzenie działalności wydawniczej z zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej.

 

Redaktor naczelna: Marzenna WojciechowskaKWARTALNIK Nr.1/2021.pdf


  • Informacje o działalności Stowarzyszenia
  • Sztuczna Inteligencja „AI” (od angielskich słów: artificial intelligence) a nowy wyjątek w prawie autorskim „eksploracja tekstów i danych”, czyli „TDM” (od angielskich słów: text and data mining).
  • Jak przygotować wydawnictwa na dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych? Potencjalne ryzyko i korzyści
  • Sądy własności intelektualnej – reforma egzekwowania praw autorskich i pokrewnych
  • Dozwolony użytek chronionych utworów w celach edukacyjnych a zdalne nauczanie w czasie pandemii Covid 19 – Część I
  • Przegląd Orzecznictwa TSUE
  • Nagroda KLIO 2020
  • Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2020
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021