środa, 1 grudnia 2021
Drukuj

"COPYRIGHT POLSKA"
Kwartalnik Stowarzyszenia Autorów i Wydawców


Kwartalnik informacyjno-edukacyjny wydawany przez SAIW COPYRIGHT POLSKA zawiera informacje o działalności Stowarzyszenia, a także podejmuje problematykę praw własności intelektualnej, w szczególności w obszarze aktywności wydawniczej: praw autorskich, praw pokrewnych oraz prawnej ochrony baz danych.
Głównym celem wydawnictwa jest prowadzenie wśród członków Stowarzyszenia działalności edukacyjnej mającej podnieść świadomość prawną oraz ułatwić prowadzenie działalności wydawniczej z zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej.

 

Redaktor naczelna: Marzenna Wojciechowska

Wydanie elektroniczne online posiada numer ISSN 2720-1066
Wydanie drukowane posiada numer ISSN 2720-1724


KWARTALNIK Nr 2/2021.pdf

 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Dozwolony użytek chronionych utworów w celach edukacyjnych, a zdalne nauczanie w czasie pandemii Covid 19 – Część II .
 • Cytat, dozwolony użytek baz danych oraz korzystanie z przemówień politycznych i mów wygłoszonych na publicznych rozprawach, a także z fragmentów publicznych wystąpień, wykładów oraz kazań
 • Umowy w obrocie prawami autorskimi i pokrewnymi - forma czynności prawnej
 • Przegląd Orzecznictwa TSUE
 • Sprawy Sądowe SAIW CP w Sądach Własności Intelektualnej
 • Nowy system informatyczny dla wydawców - System Repartycyjno-Członkowski (SRC)
 • Ogłoszenie o programach stypendialnych Stowarzyszenia
 • Apel Środowisk Twórczych w sprawie ustawy o statusie artysty zawodowego


...............................................................


KWARTALNIK Nr 1/2021.pdf

 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Sztuczna Inteligencja „AI” (od angielskich słów: artificial intelligence) a nowy wyjątek w prawie autorskim „eksploracja tekstów i danych”, czyli „TDM” (od angielskich słów: text and data mining).
 • Jak przygotować wydawnictwa na dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych? Potencjalne ryzyko i korzyści
 • Sądy własności intelektualnej – reforma egzekwowania praw autorskich i pokrewnych
 • Dozwolony użytek chronionych utworów w celach edukacyjnych a zdalne nauczanie w czasie pandemii Covid 19 – Część I
 • Przegląd Orzecznictwa TSUE
 • Nagroda KLIO 2020
 • Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2020
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021