niedziela, 24 września 2023
Drukuj

"COPYRIGHT POLSKA"
Kwartalnik Stowarzyszenia Autorów i Wydawców


Kwartalnik informacyjno-edukacyjny wydawany przez SAIW COPYRIGHT POLSKA zawiera informacje o działalności Stowarzyszenia, a także podejmuje problematykę praw własności intelektualnej, w szczególności w obszarze aktywności wydawniczej: praw autorskich, praw pokrewnych oraz prawnej ochrony baz danych.
Głównym celem wydawnictwa jest prowadzenie wśród członków Stowarzyszenia działalności edukacyjnej mającej podnieść świadomość prawną oraz ułatwić prowadzenie działalności wydawniczej z zapewnieniem wysokiego poziomu ochrony praw własności intelektualnej.

 

Redaktor naczelna: Marzenna Wojciechowska

Wydanie elektroniczne online posiada numer ISSN 2720-1066
Wydanie drukowane posiada numer ISSN 2720-1724


KWARTALNIK Nr 2/2023.pdf   


 • Słowo wstępne od redaktor naczelnej
 • Metawersum – Komisja Europejska ogłasza rozpoczęcie konsultacji w sprawie nowej inicjatywy legislacyjnej o charakterze nieustawodawczym.
  Czy skok w metawersum rozwiąże problemy prawne z ochroną praw własności intelektualnej i ochroną danych osobowych napotykane w internetowym świecie realnym?
  Czy powstaną projekty metawersum dla książek?
 • Wyrok NSA – PUODO vs Morele.net
 • Sztuczna inteligencja – prace legislacyjne Parlamentu Europejskiego nad EU AI Act 1
 • Sprawy w TSUE
 • Europejski akt o wolności mediów
 • Unijne prawo autorskie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących – ocena dyrektywy i rozporządzenia wdrażających traktat z Marrakeszu
 • W skrócie
 • Informacje o działalności Stowarzyszenia. Wyniki i repartycja za 2022 rok

...............................................................

KWARTALNIK Nr 1/2023.pdf


 • Słowo wstępne od redaktor naczelnej
 • Publikacja w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzeń PE, RE i KE: Digital Services Act (DSA), Digital Market Act (DMA), Rozporządzenia 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie europejskiego zarządzania danymi i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/1724 (akt w sprawie zarządzania danymi) – Data Governance Act (DGA), a także Rozporządzenia 2021/784 w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. W jaki sposób omawiane akty wpłyną na prowadzenie wydawnictw w Polsce?
 • Parafraza, peryfraza i metafraza a cytat w rozumieniu art. 29 prawa autorskiego. Jak poprawnie korzystać z utworów w dziełach naukowych i edukacyjnych
 • Sztuczna inteligencja – nowe programy do tworzenia tekstów i naśladowania mowy. Czy ChatGPT od Open AI w połączeniu z wyszukiwarką Bing od Microsoft zagrozi pozycji wyszukiwarki Google? Czy zastąpi powszechnie dostępne bazy wiedzy takie jak Wikipedia?
 • Ściąga z Omnibusa, czyli co wydawca powinien wiedzieć o nowym prawie konsumenckim
 • Szczyt Cyfrowy ONZ – Forum Zarządzania Internetem IGF (Internet Governance Forum)
 • Szwecja obejmuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej
 • W skrócie
 • Informacje o działalności Stowarzyszenia – Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego 2022/2023

...............................................................

KWARTALNIK Nr 4/2022.pdf


 • Od kiedy o dziele możemy mówić jako o utworze w rozumieniu prawa autorskiego? Od idei do pierwszej wersji utworu. Od projekcji utworu do jego ustalenia
 • Prawa pokrewne wydawców książek – geneza, teraźniejszość i przyszłość
 • Implementacja dyrektywy DSM w państwach UE – przegląd stanu wdrożenia
 • Doprecyzowanie „prawa do bycia zapomnianym” – nowy wyrok TSUE
 • KE przyspiesza prace związane z prawnym uregulowaniem Sztucznej Inteligencji (AI), a program do pisania tekstów OpenAI wchodzi do powszechnego użytku
 • W skrócie:
– Opublikowano DSA
– Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej
– zwalczanie internetowego piractwa treści wydarzeń na żywo
– Nowa dyrektywa UE w sprawie wynagrodzeń minimalnych
– Początek prac legislacyjnych wdrażających Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
– Sejm uchwalił ustawę o fundacjach rodzinnych
– Animator rynku książki nowym zawodem
 • Nagroda KLIO
 • Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka
 • Jubileusz Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska

.......................................


KWARTALNIK Nr 3/2022.pdf


 • Zmiany w prawie autorskim. W jaki sposób nowy wyjątek „eksploracja tekstów i danych” (TDM) wpłynie na umowy autor – wydawca oraz oznaczanie książek, e-booków i audiobooków
 • Utwory niedostępne w handlu
 • Między przeróbką i opracowaniem utworu a inspiracją, karykaturą, parodią i pastiszem. Rozważania na tle art. 17 dyrektywy DSM – cz. II
 • W skrócie
 • Konferencja imienia prof. Elżbiety Traple
 • Informacje o działalności Stowarzyszenia

.......................................


KWARTALNIK Nr 2/2022.pdf


 • Z profesorem Jackiem Raciborskim o wyzwaniach w życiu wydawcy i wykładowcy akademickiego – z prawem autorskim w tle – rozmawia Marzenna Wojciechowska
 • Pomiędzy przeróbką i opracowaniem utworu a inspiracją, karykaturą, parodią i pastiszem. Rozważania na tle art. 17 dyrektywy DSM
 • Mechanizmy zbiorowego licencjonowania z rozszerzonym skutkiem
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: skarga Polski vs. Parlament Europejski i Rada, sygn. Akt. C-401/19
 • W skrócie
 • Informacje o działalności Stowarzyszenia

.......................................


KWARTALNIK Nr 1/2022.pdf


 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Opłaty od urządzeń, nośników i kopiowania jako godziwa rekompensata
 • Jak zatrzymać czerwone mrówki – czyli rzecz o filtrowaniu treści w art. 17 dyrektywy DSM
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE: Chmura czystym nośnikiem – Sprawa C-433/20 Austro-Mechana vs Strato AG
 • Sztuczna inteligencja (AI) – pierwsze rozstrzygnięcie sądowe
 • Wypożyczenia biblioteczne e-booków
 • Prace Komisji Europejskiej – Akt o wolności mediów UE
 • Prace Komisji Europejskiej – Data Act
 • Ochrona danych osobowych – porozumienie UE i USA
 • Apel branży kreatywnej i środowisk twórczych dotyczący Digital Services Act

.......................................


KWARTALNIK Nr 3-4/2021.pdf


 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Rękopis zapisany w Blockchain
 • Sztuczna inteligencja (AI) – aktualne dyskusje w przedmiocie regulacji prawnych
 • Cytat bazy danych chronionej na podstawie ustawy o prawie autorskim a ochrona sui generis bazy danych
 • Przegląd spraw i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE:
 – Sprawa C-433/20 Austro-Mechana vs Strato AG – opinia rzecznika generalnego TSUE;
 – Sprawa T-612/17 Google i Alphabet vs Komisja Europejska – wyrok;
 – Sprawa C-319/20 Facebook Ireland vs Bundesverband der Verbraucherzentralen und                   Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. – opinia rzecznika generalnego TSUE
 • Ruszyły prace nad implementacją dyrektywy DSM
 • Wynagrodzenia za użyczenia biblioteczne rekompensatami wypłacanymi bez podatku VAT
 • Pierwszy konkurs stypendialny SAiW CP rozstrzygnięty
 • Nagroda KLIO
 • Nagroda im. profesora Jerzego Skowronka
 • Konferencja „Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian”
 • Listy do redakcji

...............................................................


KWARTALNIK Nr 2/2021.pdf


 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Dozwolony użytek chronionych utworów w celach edukacyjnych, a zdalne nauczanie w czasie pandemii Covid 19 – Część II .
 • Cytat, dozwolony użytek baz danych oraz korzystanie z przemówień politycznych i mów wygłoszonych na publicznych rozprawach, a także z fragmentów publicznych wystąpień, wykładów oraz kazań
 • Umowy w obrocie prawami autorskimi i pokrewnymi - forma czynności prawnej
 • Przegląd Orzecznictwa TSUE
 • Sprawy Sądowe SAIW CP w Sądach Własności Intelektualnej
 • Nowy system informatyczny dla wydawców - System Repartycyjno-Członkowski (SRC)
 • Ogłoszenie o programach stypendialnych Stowarzyszenia
 • Apel Środowisk Twórczych w sprawie ustawy o statusie artysty zawodowego

...............................................................


KWARTALNIK Nr 1/2021.pdf


 • Informacje o działalności Stowarzyszenia
 • Sztuczna Inteligencja „AI” (od angielskich słów: artificial intelligence) a nowy wyjątek w prawie autorskim „eksploracja tekstów i danych”, czyli „TDM” (od angielskich słów: text and data mining).
 • Jak przygotować wydawnictwa na dozwolony użytek w zakresie eksploracji tekstów i danych? Potencjalne ryzyko i korzyści
 • Sądy własności intelektualnej – reforma egzekwowania praw autorskich i pokrewnych
 • Dozwolony użytek chronionych utworów w celach edukacyjnych a zdalne nauczanie w czasie pandemii Covid 19 – Część I
 • Przegląd Orzecznictwa TSUE
 • Nagroda KLIO 2020
 • Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 2020
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2023