piątek, 19 sierpnia 2022
Drukuj

Projekty i inicjatywy europejskie oraz międzynarodowe,

w których Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA bierze udział.


Od kwietnia 2011 r. Stowarzyszenie jest zaangażowane w unijny projekt ARROW Plus, będący kontynuacją i rozwinięciem na inne kraje europejskie programu ARROW, zrealizowanego z powodzeniem w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Projekt skutkować będzie włączeniem m.in. Polski w system wyszukiwania informacji o prawach autorskich na potrzeby bibliotek uczestniczących w procesach szeroko pojętej digitalizacji. Projekt-system ARROW ułatwić ma zatem udostępnianie europejskiego dziedzictwa kulturowego z poszanowaniem praw – pozwalając na ustalenie stanu prawnego utworów oraz uregulowanie związanych z nimi kwestii autorskoprawnych i zagadnień dotyczących licencjonowania.
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2022