środa, 4 sierpnia 2021
Drukuj

Publikacja transz wypłat dokonywanych od 2012 r.

 

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, zgodnie z uchwałą Zarządu nr Z/18/12 z 14 czerwca 2012 r., niniejszym publikuje pełny wykaz wszystkich wypłat dokonanych na rzecz wydawców książek od roku 2012 wraz z podaniem lat, za które dane środki zostały wypłacone.


Poniżej wyjaśniamy użyte w transzach pojęcia zgodnie z zasadami księgowymi stosowanymi w procesie repartycji:

  • Uznanie stanowi część środków zainkasowanych przez Stowarzyszenie i należnych wydawcy bez odjęcia kosztów inkasa i repartycji opłat reprograficznych, poniesionych przez Stowarzyszenie na pobranie i podzielenie tych środków;

  • Wynagrodzenie stanowi uznanie pomniejszone o ww. koszty; jest to kwota brutto, ponieważ zawiera ona również podatek VAT;

  • Podatek VAT Stowarzyszenie jest zobowiązane odprowadzić z tytułu usług inkasa i repartycji świadczonych na rzecz wydawców. Podatek ten jest naliczany nie od całości zainkasowanych środków, ale od ww. kosztów inkasa i repartycji przypadających proporcjonalnie na każdego z wydawców;

  • Środki wypłacane stanowią różnicę powstałą po odjęciu od uznania sumy kosztów i podatku VAT.

Brak kwot w kolumnach dotyczących poszczególnych lat wynika z faktu, iż wypłata za ten okres została dokonana przed 2012 r. albo dane wydawnictwo nie prowadziło działalności w danym roku.

Pełna lista obejmująca wszystkich wydawców uprawnionych do repartycji w poszczególnych latach (którzy w danym roku lub za okres kilku lat w sumie przekroczyli kwotę 300,00 zł), którzy w latach 2003–2012 otrzymywali środki lub którzy środki dopiero mają otrzymać, jest publikowana w zakładce Uchwały dot. repartycji

Z kolei poszczególne transze wypłat po ich zrealizowaniu są od 2012 r. publikowane na bieżąco.

Informujemy ponadto, że zasady repartycji opłat reprograficznych opierają się na statystycznych badaniach struktury kopiowania oraz na danych Biblioteki Narodowej dotyczących produkcji wydawniczej, opracowywanych na podstawie dostarczanego przez wydawców egzemplarza obowiązkowego publikacji.

W razie pytań dotyczących trwającej repartycji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikami Stowarzyszenia.

© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021