wtorek, 27 czerwca 2017
Drukuj

 

ARROW

Accesible Registries of Rights Information and Orphan Works towards Europeana


Europejskie biblioteki narodowe, wydawcy i organizacje zbiorowego zarządzania, także reprezentujące autorów – działając poprzez swoje główne europejskie stowarzyszenia i znaczącą liczbę organizacji narodowych – proponują projekt zmierzający do umieszczenia w obrębie jednego przedsięwzięcia kluczowej kwestii informacji o zarządzaniu prawami (autorskimi) ukierunkowanej na podtrzymanie inicjatywy biblioteki cyfrowej. Wyzwanie, jakie niosą z sobą dzieła osierocone, nakłady wyczerpane, zezwolenia względem materiału chronionego i współdziałanie pomiędzy kolekcjami publicznymi i prywatnymi, może być przezwyciężone tylko poprzez stworzenie obejmującej informację o prawach infrastruktury, którą zapewni projekt ARROW, zmierzający ku stworzeniu biblioteki cyfrowej o charakterze włączającym.

Infrastruktura ta będzie się sprowadzać (ale nie wyłącznie) do stworzenia obejmującego Europę rejestru dzieł osieroconych i dostępu do sieci istniejących centrów zezwoleń dla prac o wyczerpanych nakładach, zgodnie z rekomendacją High Level Expert Group on Digital Libraries.
System zapewni także infrastrukturę do zarządzania wszelkiego typu informacjami o prawach, a zatem ułatwiającą obecną realizację nowoczesnych modeli biznesowych zarówno dla bibliotek cyfrowych, jak i dla prywatnych dostarczycieli materiałów cyfrowych.

Kluczem do osiągnięcia tego celu jest interoperacyjność, wdrożenie standardów i zainteresowanie tematem uczestników. Projekt będzie dążył do skupienia wokół problemu współpracy wartościowej sieci bibliotek cyfrowych zainteresowanych informacjami o prawach i zawartością innego typu metadanych. Stworzy to podstawy dla odpowiednich standardów na potrzeby identyfikacji i opisu materiału oraz dla technicznego współdziałania w celu ulepszenia współpracy pomiędzy publicznymi i prywatnymi kolekcjami treści cyfrowych. Analiza będzie bazować na pomyśle "biznesowej interoperacyjności", tj. zdolności modeli niezależnych biznesów i misji publicznych do współistnienia i wzrastania w jednym środowisku, która pozwoli użytkownikom na dostęp do różnych treści i serwisów, niezależnie od ich pochodzenia i natury.

Infrastruktura informacji o prawach uprości proces poszukiwania posiadaczy praw oraz identyfikację dzieł znajdujących się w domenie publicznej, dzieł osieroconych, nakładów wyczerpanych i innych prac chronionych prawem, w ten sposób pomagając zarządzać wskaźnikiem ryzyka w inicjatywach bibliotek cyfrowych – czarnej dziurze brakujących dzieł, których nie można zdigitalizować, ponieważ objęte są prawem autorskim, ale które mogłyby zostać spod niego uwolnione w celu podpięcia do rejestru, jeśli tylko infrastruktura informowania o prawach by istniała. Szerokie zainteresowanie właścicieli praw, ozz i bibliotek zapewni decydującą siłę, aby zbliżyć się do problemu na poziomie paneuropejskim. Choć nieuchronnie system będzie bazował na specyficznych przykładach użycia (kazusach), będzie mógł od początku w pełni ogarnąć
perspektywę europejską.

***

Projekt ARROW trwał 30 miesięcy (od listopada 2008), podobnie jak trwająca obecnie edycja ARROW Plus (od kwiettnia 2011). Jego celem jest uczynienie treści w postaci cyfrowej łatwiej osiągalnymi, użytecznymi i zdatnymi do eksploatacji.
Początkowo partnerstwo w ARROW opierało się na doświadczeniach płynących od 16 udziałowców z 10 krajów, kolejne organizacje dołączyły na późniejszym etapie realizowania projektu.

Celem ARROW jest szczególnie popieranie inicjatywy na rzecz bibliotek cyfrowych “EC i2010” poprzez poszukiwanie sposobów wyjaśnienia statusu prawnego dzieł osieroconych i nakładów wyczerpanych, aby mogły zostać poddane digitalizacji i włączeniu w Bibliotekę Cyfrową. Projekt poszukuje także udoskonalenia interoperacyjności dotyczącej informacji o prawach (tj. wymiany informacji) pomiędzy posiadaczami praw, agentami, bibliotekami i użytkownikami. Rozwiązania zakładane w przedsięwzięciu obejmują kierownictwo systemami wymiany informacji o danych w zakresie praw, stworzenie rejestru dzieł osieroconych i sieci centrów dysponowania prawami.

/Tłumaczenie informacji ze strony internetowej Komisji Europejskiej i strony własnej projektu ARROW/


© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2017