środa, 21 lutego 2024
Drukuj

Związek Zawodowy Muzyków RP kieruje skargę na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


Od ponad dekady trwa w Polsce walka o aktualizację listy tzw. „czystych nośników", od których producenci i dystrybutorzy sprzętu elektronicznego powinni odprowadzać opłatę reprograficzną. Od ponad 10 lat powinny znajdować się na tej liście urządzenia takie jak: smartfon, tablet czy komputer, które ze względu na rozwój technologii i cyfryzację treści kulturalnych przejęły rolę kaset magnetofonowych, kaset VHS, płyt CD i DV, od których dotychczas płacona była opłata reprograficzna.

Zgodnie z dyrektywą europejską Polskie środowiska twórcze powinny być od dawna beneficjentami opłat z tytułu uaktualnionej listy „czystych nośników" - tak jak to się dzieje w 27 krajach Europejskich. Niestety Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którego wyłącznej kompetencji znajduje się obowiązek aktualizacji tej listy pomimo apeli kierowanych w jego stronę od lat uchyla się od jego wypełnienia. Skutkiem tego zaniechania na kontach światowych producentów sprzętu elektronicznego co roku zostaje przynajmniej 300 mln złotych, które powinny trafiać do twórców kultury polskiej. W ten sposób polskie przemysły kreatywne zostały dotychczas zubożone o ok. 4 miliardy złotych.

W związku z brakiem oczekiwanej reakcji Premiera Rady Ministrów, na ręce którego w roku 2022 składaliśmy dwie skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyżej opisanej sprawie, zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP zdecydował się na skierowanie skargi na bezczynność Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Treść skargi znajduje się w załączonym dokumencie.

Zarząd Związku Zawodowego Muzyków RP
www.zzmrp.pl

SKARGA DO WSA.pdf
 
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024