sobota, 13 kwietnia 2024
Drukuj

Wykaz uprawnionych nieustalonych lub nieodnalezionych wydawców

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, działając na podstawie art. 40 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1293), publikuje w załączeniu wykaz wydawców, którym nie jest w stanie dokonać wypłaty przychodów z praw z powodu nieustalenie lub nieodnalezienie konkretnych uprawnionych – w szczególności w przypadku likwidacji uprawnionego i nieodnalezienie jego następców prawnych czy braku jakiegokolwiek kontaktu z uprawnionym – zawierający imiona i nazwiska albo nazwy właściwych wydawców.

Stowarzyszenie będzie wdzięczne za wszelkie informacje umożliwiające odnalezienie lub zidentyfikowanie wymienionych w wykazie wydawców, które pomogą w dotarciu do tych uprawnionych i wypłaceniu im należnego wynagrodzenia - w terminie do 15 grudnia br.

Z wyrazami szacunku,
Jędrzej Maciejewski 
j.maciejewski@copyrightpolska.pl 
Specjalista ds. prawnych i finansowych


 
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2024