wtorek, 21 września 2021
Drukuj

APEL ŚRODOWISK KREATYWNYCH W SPRAWIE SYSTEMU WSPARCIA ARTYSTÓW ZAWODOWYCH

Warszawa, 15 lipca 2021 r.

Polskie środowiska kreatywne, ponad wszelkimi podziałami, zdecydowanie popierają działania zmierzające do zbudowania kompleksowego systemu wsparcia artystów zawodowych. Na ustawę o uprawnieniach artysty zawodowego przygotowywaną przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu polska branża kreatywna czeka niecierpliwie od kilkunastu lat. Pandemia pokazała, że nie ma czasu do stracenia.


Jednogłośnie apelujemy o uwzględnienie w systemie rekompensaty reprograficznej także smartfonów. To właśnie one są dziś osobistymi centrami kultury i symboliczna opłata od nich powinna stanowić podstawę systemu wsparcia dla artystów. Nie rozumiemy, dlaczego Polska miałaby nie wprowadzić takiej opłaty w minimalnej wysokości, zgodnie z rozwiązaniami obowiązującymi w zdecydowanej większości państw w Europie.

Dla porównania przedstawiamy kwoty rekompensaty reprograficznej w innych krajach*.

Te liczby mówią same za siebie.
332 mln euro – Niemcy
277 mln euro – Francja
127 mln euro – Włochy
27 mln euro – Węgry
1,6 mln euro – Polska

*dane za 2018 rok, dot. urządzeń audio i wideo, więcej informacji na www.artystazawodowy.pl

Wierzymy, że politycy rozumieją rolę i potrzeby polskiej kultury i apelujemy do nich o poparcie dla kompletnego systemu rekompensat i wsparcia dla artystów. Producenci i hurtownicy elektroniki nie zaprzestali torpedowania projektu ustawy, a artyści są teraz atakowani ze zwielokrotnioną mocą. Czujemy się zastraszani. Mało kto ma w tej chwili odwagę wypowiadać się publicznie w kwestii wsparcia dla kultury. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ten hejt jest w dużej mierze sztucznie podsycany i na szczęście nie jest to głos polskiego społeczeństwa.

Poparcie dla systemu wsparcia artystów szybko ukróci tę nagonkę. I o to poparcie apelujemy. W tej sprawie mówimy jednym głosem, niezależnie od osobistych sympatii politycznych: zarówno ustawa, jak i kompleksowa aktualizacja rekompensaty reprograficznej są bardzo potrzebne i wyczekiwane od lat. Dodatkowo polski projekt ustawy jako jedyny w Europie jest wyrazem solidarnościowej postawy artystów wobec części środowiska znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji.

Wiemy, że w żadnym kraju opłata nie została w zauważalnym stopniu przerzucona na konsumentów. Firmy zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach UE, mają możliwość odliczenia jej od swoich wielkich zysków. Dziękujemy Ministerstwu Kultury oraz tym politykom, którzy w debacie publicznej stawiają czoło pełnym hipokryzji argumentom przeciwników polskiej kultury. Wspólnie pokażmy młodemu pokoleniu, że wybranie drogi twórczej nie jest skazywaniem się na życie bez podstawowych zabezpieczeń.

LISTA SYGNATARIUSZY:

1. Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Jacek Bromski, Prezes
2. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – Janusz Fogler, Przewodniczący Zarządu
3. Izba Wydawców Prasy – Bogusław Chrabota, Prezes; Marek Frąckowiak, Dyrektor Generalny
4. Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP) – Janusz Janowski, Prezes
5. Związek Literatów Polskich – Marek Wawrzkiewicz, Prezes
6. Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska – Barbara Jóźwiak, Prezes Zarządu
7. Balet Cracovia Danza – Romana Agnel, Dyrektor Naczelny i Artystyczny
8. Teatr Muzyczny w Poznaniu – Przemysław Kieliszewski, Dyrektor
9. Stowarzyszenie Animatorów Kultury Forum Kraków – Anna Michalak, Prezeska Stowarzyszenia
10. Gildia Montażu i Postprodukcji GMP – Marcin Konarzewski, Przewodniczący
11. Gildia Scenarzystów Polskich – Ilona Łepkowska, Przewodnicząca Zarządu
12. Goyki3 Art Inkubator – Joanna Cichocka-Gula, Dyrektor
13. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych (KIPA) – Alicja Grawon-Jaksik, Prezes Izby
14. Fundacja Teatr PAPAHEMA – Mateusz Trzmiel, Prezes Zarządu
15. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe – Mariusz Bogdanowicz, Prezes
16. Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych – Wojciech Dudzik, Prezes Zarządu
17. Alians Niezależnych Producentów Muzycznych – Andrzej Dąbrowski, Przewodniczący
18. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Anna Weronika Brzezińska, Prezeska
19. Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej (PTMW) – Maciej Żółtowski, Prezes Zarządu
20. Polunima. Polski Ośrodek Lalkarski – Jacek Malinowski, Prezydent
21. Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych PSC – Piotr Śliskowski, Prezes
22. Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL – Maciej Hoffman, Prezes Zarządu
23. Stowarzyszenie Artystów Wykonawców SAWP – Ryszard Poznakowski, Przewodniczący Zarządu
24. Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów – Paweł Szkotak, Prezes
25. Stowarzyszenie Kobiet Filmowców – Barbara Białowąs, Prezeska Zarządu
26. Stowarzyszenie Montażystów Polskich – Jarosław Barzan, Prezes Zarządu
27. Stowarzyszenie Muzyków Ludowych – Jan S. Prządka, Prezes Zarządu
28. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków SPAM – Ryszard Cieśla, Prezes
29. Stowarzyszenie Twórców Ludowych – Waldemar Majcher, Prezes
30. Unia Teatrów Polskich – Maciej Englert, Prezes
31. Unia Teatrów Niezależnych – Maria Seweryn, Prezes
32. Związek Polskich Artystów Fotografików – Jolanta Rycerska, Prezes
33. Zrzeszenie Filharmonii Polskich – Jacek Rogala, Przewodniczący Zarządu
34. Związek Kompozytorów Polskich – Mieczysław Kominek, Prezes
35. Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR – Jerzy Mamcarz, Prezes
36. Związek Zawodowy Aktorów Polskich (ZZAP) – Maksymilian Rogacki, Przewodniczący
37. Związek Zawodowy Muzyków RP – Wanda Kwietniewska, Przewodnicząca
38. Stowarzyszenie Architektów Polskich – Bohdan Lisowski, Prezes
39. Związek Artystów Wykonawców STOART – Jan Drozdowski, Przewodniczący Zarządu
40. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Anna Nasiłowska, Prezes
41. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich – Tomasz Grewiński, Prezes Rady
42. Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury STL – Rafał Lisowski, Prezes
43. Forum Środowisk Sztuki Tańca - Maciej Kuźmiński, Członek Zarządu
44. Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych – Lidia Duda, Przewodnicząca
45. Mazowiecka Izba Architektów – Robert Szumielewicz, Przewodniczący Rady Okręgowej
46. Gildia Reżyserów Polskich – Magdalena Lankosz, Dyrektorka
47. Polska Gildia Producentów – Agata Szymańska, Członkini Zarządu
48. Związek Producentów Audio-Video (ZPAV) – Andrzej Puczyński, Przewodniczący Zarządu
49. Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS – prof. dr hab. Dorota Ilczuk, Kierownik Centrum
50. Polska Rada Muzyczna – Artur Szklener, Prezes
51. Fundacja Sztukmistrze – Joanna Reczek-Szwed, Prezeska Zarządu
52. Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) – Dominik Skoczek, Dyrektor
53. Związek Artystów Scen Polskich ZASP – Krzysztof Szuster, Prezes Zarządu Głównego

Oryginał Apelu.pdf
 
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2021