wtorek, 1 grudnia 2020
Drukuj

Pieniądze z czystych nośników dla potrzebujących artystów

 - Pieniądze z opłat z tytułu tzw. czystych nośników mogłyby pomóc przetrwać artystom komplikacje wywołane epidemią COVID-19 – mówił Jacek Bromski podczas pierwszego posiedzenia (w formie telekonferencji) zespołu zajmującego się kryzysem w kinematografii.

Z inicjatywy Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej zawiązał się zespół zadaniowy do spraw kryzysu w branży kinematograficznej. W skład zespołu weszli przedstawiciele twórców, producentów, dystrybutorów oraz prowadzących kina – zarówno studyjne, jak i sieci multipleksów. Ten sztab kryzysowy będzie się spotykał na telekonferencji w każdy piątek o godzinie 12.00 starając się reagować na problemy wynikające z dynamicznego rozwoju katastrofalnej dla branży filmowej sytuacji.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich zaapelowało po raz kolejny o natychmiastowe uchwalenie Ustawy o statusie artysty zawodowego. Jej projekt zakłada m.in. powołanie Narodowego Funduszu Artystów, który byłby zasilany z opłat z tytułu tzw. czystych nośników. „Prace nad Ustawą trwają już dwa lata – powiedział Jacek Bromski - a przecież mamy przykłady z ostatniego okresu, że ustawy można przygotowywać i uchwalać w ciągu kilkunastu, jeśli nie kilku dni.”

SFP wielokrotnie zwracało się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wydanie nowego rozporządzenia w sprawie „Czystych nośników”, (czego zresztą od lat wymaga unijna dyrektywa ) i objęcia opłatami m.in. smartfonów i tabletów, tak jak to się dzieje w innych krajach Unii, a wykreślenia objętych rozporządzeniem anachronizmów, jak kaset wideo, magnetowidów i dyskietek komputerowych. Na razie importerzy sprzętu elektronicznego skutecznie odmawiają ponoszenia tych opłat i cieszą się większym poparciem Rządu, niż twórcy. Wielu artystom, którzy praktycznie z dnia na dzień zostali dziś bez środków do życia, pieniądze z czystych nośników pomogłyby przetrwać czas epidemii. Żeby pomóc twórcom rząd nie musi sięgać do budżetu państwa, wystarczy, że wyegzekwuje wymagane prawem unijnym opłaty na rzecz twórców, sięgające 250 mln złotych rocznie.

Doraźnie SFP reaguje na kryzys w branży filmowej od kilku dni organizując pomoc dla seniorów Stowarzyszenia, np. rozwożąc do domów przygotowywane w restauracji Cinema Paradiso obiady. Pomocą taką objęto już ponad 100 osób. W tę pomoc bardzo chętnie zaangażowali się członkowie Koła Młodych.

Również SFP/ZAPA przygotowuje nadzwyczajne zaliczki na poczet przyszłych wpływów dla prawie 5 tysięcy współautorów utworów audiowizualnych, a także dla polskich producentów z tytułu reemisji. Trwają intensywne prace nad uruchomieniem tych pieniędzy.

Żródło: Strona Stowarzyszenie Filmowców Polskich
 
© Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska 2020